Innovativ förpackning

Nyligen har konsumentmarknaden snabbt utvecklats, vilket gör konsumenterna väl medvetna om de olika val och alternativ som finns runt omkring dem. Därefter har de flesta företag anpassat sina varumärkesuttalanden och marknadsstrategier för att möta kundförväntningar. I denna välupplysta marknad spelar förpackningsbranschen en avgörande roll.

The Cardboard Expert erbjuder ett stort utbud av innovativa förpackningar. Det erbjuder utmärkta fördelar, såsom att lämna ett långvarigt intryck, säkra produkter under lång tid och vara miljövänligt. Innovativa förpackningar dominerar branschens utveckling och anpassar sig till ständigt föränderliga kundkrav och miljömässiga bekymmer. I den här artikeln kommer vi att titta på de nuvarande trenderna och radikala lösningarna för förpackningar för att omdefiniera branschen.

Varför är innovativa förpackningar viktiga?

 1. Miljövänlig förpackning är framtiden Enligt forskning genomförd av Packaging Digest väljer nästan 71% av kunderna hållbara förpackningar, även om de är dyrare. Smart, miljövänlig förpackning minskar ekologiska effekter, till exempel minskar plastavfall med nästan 45%.
 2. Förbättrad användarupplevelse Enligt konsumentundersökningar tror nästan 48% av användarna att intelligenta förpackningar förbättrar deras produktupplevelse. Konstnärlig design och bekväm förpackning ökar kundlojaliteten till ett varumärke och säkerställer återkommande produktbeställningar.

Huvudtrender inom innovativa förpackningar

 1. Minimalistisk design I denna tid där människor tror att enkelhet är den bästa politiken visar sofistikerad förpackning huvudprodukten genom att minska onödiga detaljer i sitt utseende. Enligt Statista ökade antalet användare av intelligenta förpackningar med 32% under det senaste året.
 2. Smart förpackning QR-koder och NFC-teknik integrerad i förpackningen gör det möjligt för kunder att få väsentlig information och skräddarsydda erbjudanden. Enligt en undersökning genomförd av Smithers har antalet användare av intelligenta förpackningar ökat med 39% sedan 2020.
 3. Nedbrytbara och komposterbara material Enligt forskning från Future Market kommer hållbara förpackningar att växa kraftigt på den globala marknaden med 13% per år fram till 2027. Kunder väljer varumärken som har anpassat sig till de senaste förändringarna och använder därför miljövänliga material. Bland dem säger nästan 53% att det har en positiv påverkan på deras beslutsprocess.

Banbrytande förpackningsinnovationer

 1. Ätbara förpackningar Ett känt innovativt företag, WikiEcoBox, har lanserat ätbara snacks och vätskereflexförpackningar. Enligt en nylig undersökning minskas plastavfallet med nästan 75% genom användningen av ätbara förpackningar.
 2. Aktiv och intelligent förpackning Genom att använda nanoteknik i förpackningar ökar livslängden för livsmedel med nästan 40%, vilket kan observera och stoppa matförsämring. År 2030 kommer smarta förpackningar att spara mat till ett värde av nästan 30 miljarder dollar årligen.
 3. 3D-tryckta förpackningar Tredimensionell utskrift erbjuder skräddarsydda förpackningar och minskar materialskador och fraktkostnader. Enligt MarketsandMarkets kommer marknaden för 3D-utskrift att växa med en årlig tillväxttakt på 2% mellan 2022 och 2027.

Vägen till hållbarhet

 1. Minskning av plastanvändning Enligt en undersökning av World Wildlife Fund (WWF) minskade industrin användningen av plastförpackningar med nästan 26%. En endast 5% minskning av plastförpackningar i branschen sparar cirka 300 000 ton årligen.
 2. Återvinningsinitiativ Enligt forskning från Recycling Today kan välordnade återvinningsinitiativ öka återvinningsgraden med 14% i olika regioner. Företag som tillgodoser kundens efterfrågan på återvinningsinitiativ ökar kundlojaliteten med 10%.
 3. Koldioxidneutrala förpackningar Varumärken som balanserar sina koldioxidutsläpp genom förpackningar förutspår en ökning av försäljningen med 20%. Nästan 35% av företagen lanserade koldioxidneutrala förpackningar förra året.

Slutsats

I kort och gott, innovativa förpackningar erbjuder konstnärlig design och mångsidighet. Det välkomnar varmt en miljövänlig miljö. Förpackningsbranschen har öppnat dörrar för en stor revolution genom att introducera framväxande hållbara och innovativa alternativ för kunderna. Dessa stigande trender kommer att hjälpa varumärken att bidra till att göra världen miljövänlig och ansvarsfull.

Är du ivrig att prova innovativa förpackningsprodukter? Tveka inte! Prova olika innovativa förpackningar från Cardboard Expert redan idag!