Att placera en beställning

Processen att placera en beställning från kunder för kartongförpackningar innefattar följande steg.

• Kunden tillhandahåller detaljer om befintlig förpackning de redan använder eller beskriver sina behov för ny förpackning.
• Nödvändig information inkluderar material, dimensioner, form, designfunktioner, styrkekrav, design, etc. Bilder på förpackningen är mycket användbara i detta skede.

• Vår specialist analyserar de uppgifter som tillhandahålls av kunden och föreslår flera tekniska lösningar.
• Vid behov eller om projektet är komplext kan ytterligare data från kunden krävas. I så fall kontaktar vår specialist kunden.
• Projektet överförs till design- och kostnadsavdelningen för noggrann beräkning och utveckling av lämplig förpackning.

• Efter att kunden har valt den föreslagna lösningen kan vi skicka prov av materialet och själva förpackningen för att säkerställa överenskommelsen och förtroendet från vår kund.
• Kunden har möjlighet att utvärdera materialets kvalitet, användarvänlighet och överensstämmelse med sina krav.
• Om kunden är nöjd med provarna och det erbjudna priset går vi vidare till nästa steg.

• Vi diskuterar med kunden tidsramarna för produktion av förpackningen, med beaktande av den önskade kvantiteten och projektets komplexitet.
• Betalningsvillkor och andra ekonomiska aspekter avtalas också.
• Efter att ha mottagit beställningen och kommit överens med kunden om alla villkor, påbörjar vi produktionen av förpackningen.
Hela beställningsprocessen är fokuserad på högkvalitativa förpackningar, kundnöjdhet och produktionsdeadlines.